top of page

Neem niet alles voor als vanzelfsprekend en durf vragen te stellen.

Durf kwetsbaar en onwetend te zijn. Dan vergaar je inzicht en wijsheid!"

Heidi Janssen

Welkom! Good Hídea dat je deze website bekijkt!

Good Hídea! gelooft dat we door het loslaten van onze vaste patronen ruimte kunnen creëren voor iets nieuws. Voor nieuwe inzichten en talenten bijvoorbeeld, of nieuwe mogelijkheden, ideeën, producten en oplossingen. Good Hídea! helpt individuen en teams om deze ruimte te creëren. Door inzet van wisselende technieken en tools worden deelnemers uitgedaagd om hun vanzelfsprekendheden te parkeren en uit hun comfortzone te stappen. Samen gaan zij aan de slag met thema's als samenwerken, vernieuwen/innoveren en bewustwording. Verwondering is hierbij de rode draad. Immers, wie open staat voor verwondering, staat ook open voor andere perspectieven en invalshoeken. 

Good Hídea! staat voor een andere manier van trainen: creatief, verrassend, ontregelend, soms letterlijk grensverleggend. Meedoen is bovendien fun: door lachen verdwijnt spanning en is meer mogelijk. 

bottom of page