top of page

Creatief Denken 

Wat is de weg naar vernieuwende inzichten en waardevolle ideeën? De kunst is om onze oude, vertrouwde denkpatronen te doorbreken, die leveren meestal hetzelfde type ideeën op. Echte nieuwe kansen ontstaan juist waar mensen tegen de stroom in durven te denken.

Good Hídea begeleidt organisaties en bedrijven op verrassende wijze in het creatieve denkproces naar nieuwe of vernieuwde producten, diensten of processen. Tijdens de sessie zet trainer Heidi Janssen verschillende methodes in om mensen uit hun comfortzone te halen. Ook het creëren van draagvlak en teambuilding spelen hierbij een belangrijke rol.

Geweldig toch als een team een keer het meest slechte plan mag bedenken om het project om zeep te helpen? Eindelijk mogen ze zelf de mol, de saboteur uithangen, zodat de klanten wegblijven! Of een echte battle! Wie wint met het meest innovatieve idee!

De meest vreemde ideeën leiden vaak tot concrete uitvoerbare resultaten. Haal mensen uit hun alledaagse bezigheden en omgeving. Geef ze de vrijheid en het vertrouwen om anders te denken en profiteer van bruikbare nieuwe ideeën, maar ook van het draagvlak dat tijdens zo'n sessie met veel fun gecreëerd wordt.

Training: 'Train de trainer in creatief denken'

Inhoud: deelnemers maken kennis met uiteenlopende tools voor het genereren van vernieuwende ideeën. Tijdens de workshop leren zij hoe ze deze tools zelf kunnen toepassen in de werkomgeving. Tot slot gaan deelnemers aan de hand van een zelf gekozen casus aan de slag met verschillende methoden.

Duur:                         1 dag, inclusief lunch.

Locatie:                     in overleg en bij voorkeur buiten de dagelijkse werkomgeving.

Aantal deelnemers: maximaal 14 personen.

Workshop 'Samen ideeën genereren'

Inhoud: uitgangspunt voor deze workshop is een concreet vraagstuk binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld: hoe bereiken we meer opbrengst. Doel is tijdens de workshop zoveel mogelijk ideeën boven water te halen. Deelnemers worden uitgedaagd om op zoveel mogelijk verschillende manieren naar de casus te kijken.

Duur:                         1 dagdeel, inclusief lunch.

Locatie:                     in overleg en bij voorkeur buiten de dagelijkse werkomgeving.

Aantal deelnemers: maximaal 14 personen.

Naast het genereren van ideeën kunt u Heidi Janssen ook inschakelen voor de daadwerkelijke uitwerking van uitgekozen ideeën. Denk hierbij aan het opstellen van een communicatiestrategie, uitvoeringsplan en coördinatie van de uitvoering.

bottom of page